[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Ryesgade 25

Artikel oprettet: 31.05.18


Danmarks første DGNB-certificerede renovering. Helhedsrenoveringen af Ryesgade 25 skaber moderne og tidssvarende boliger med godt indeklima og lavt energiforbrug i en historisk kvalitetsejendom.

Projektbeskrivelse

Helhedsrenoveringen af Ryesgade 25 er Danmarks første DGNB-certificerede renovering. Projektets ambition er at skabe moderne og tidssvarende boliger med godt indeklima og lavt energiforbrug i en historisk kvalitetsejendom, hvor de originale detaljer og materialer skaber en attraktiv atmosfære. Renoveringen er udvalgt som Klima 100 projekt, som en af de bedste klimaprojekter i Danmark udført af kommunerne. Projektet bygger videre på erfaringerne fra Ryesgade 30, der vandt RENOVÉR-prisen i 2013.

Samtlige eksisterende lejligheder er omdisponeret, og gennemgribende renoveret. De massive teglydervægge er afrenset og istandsat, ligesom udsmykning er bragt i oprindelig stand og vinduerne er udskiftet til nye energirigtige dannebrogsvinduer med koblede rammer. Alle ydervægge er efterisoleret indvendigt, gulve og lofter er istandsat, og fodlister, paneler og stuk er retableret til den oprindelige stil. Lysforholdene er forbedret ved etablering af 1-2 altandøre pr. lejlighed.

Hovedtrapperum er sat fuldstændig i stand, mens bitrapper er nedlagt for at give plads til nye badeværelser. I to af de fem opgange er der desuden etableret elevator, og tre lejligheder er indrettet specielt så de bliver handicap-egnede.

Alle installationer i bygningen er fornyet, og der er etableret nye badeværelser og køkkener i alle lejligheder. Varmeanlægget er ombygget fra 1-strengs- til 2-strengsanlæg og der er etableret behovsstyret ventilation i alle lejligheder.

Ejendommens friarealer er nyindrettet til ophold og til praktiske formål, og der er udført skybrudssikring og nedsivning af regnvand.

Der er etableret helt ny tagkonstruktion med 7 boliger i 1½ etage, med store rum og højt til loftet, med god udsigt og masser af dagslys, samt med hver sin tagterrasse. Desuden er der etableret en stor fælles tagterrasse. Mellem tagterrasserne er det flade tag mod gården dækket med sedum (grønt tag), og på hele gadesiden er der monteret integrerede solceller på de skrå tagflader.

Organisering

Ryesgade 25 projektet er udviklet i dialog med bygningsejer/-administrator, Københavns Kommunes bygningsfornyelsesafdeling og lejerne i ejendommen.

I dialogen blev der opnået enighed mellem parterne om en række prioriteringer og accept af de høje ambitioner for fornyelsen.

Der har også været et tæt samarbejde med leverandører af vigtige komponenter, og en række løsninger blev testet i en prøvelejlighed, som kom til at fungere både som ”showroom” og som ”laboratorium”.

Beboerinddragelse

Beboerinddragelsen indgik i udviklingsprojektet ”Energirigtig og Brugerdrevet Bygningsfornyelse”, som var støttet af Boligministeriet.

 1. Parallelt med at bygningens tilstand og potentialer blev registreret, blev beboerne orienteret om den forestående fornyelse og fik mulighed for at komme med deres idéer og ønsker på beboermøder og ved interviews og spørgeskemaundersøgelse
 2. Bygningsregistrering + input fra beboerne var udgangspunktet for et idékatalog, som blev behandlet på workshops og bearbejdet til scenarier med forskelligt ambitionsniveau. De mulige tiltag blev visualiseret, nogle af dem demonstreret 1:1 i en prøvelejlighed, og det hele blev sammenfattet i et projektforslag som fik tilslutning fra 83% af beboerne
 3. Da projektforslaget var godkendt af kommunen, blev der lavet 3D-illustrationer og huslejeberegninger for de forskellige lejlighedstyper, som grundlag for beboernes beslutning om, hvorvidt de ville flytte tilbage til deres lejlighed efter fornyelsen, eller til en anden lejlighed i ejendommen – eller de ville permanent genhuses et andet sted. Og her valgte en stor del af lejerne at flytte tilbage efter renoveringen – nogle til samme bolig, flere til en anden og typisk større bolig i ejendommen

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

Den første renoverede etageejendom i Danmark til at få en DGNB certificering, der betyder at alle aspekter af bæredygtighed er dækket under projektets gennemførelse og ejendommens lange levetid.

Stor reduktion i energiforbruget i en ældre etageejendom.

I Ryesgade 25 projektet er der opnået en meget stor reduktion i energiforbruget. Energimærket er forbedret fra G til A2010 og bygningen er nu i renoveringsklasse 1.

Det er sket samtidig med at komfort og kvalitet i boligerne er markant forøget på en række andre punkter.

Og det er sket på en måde så bygningens bevaringsværdier i såvel interiør som eksteriør er intakte, og der er tilføjet nye arkitektoniske kvaliteter.

Konvertering af ubrugte loftsrum til attraktive boliger

Den mindst bevaringsværdige del af bygningen – en nedslidt og ubenyttet loftsetage – er erstattet af et nyt tag som rummer syv nye boliger og bidrager til bæredygtigheden på flere måder:

 • De nye tagboliger bidrager til fortætning af byen og de nye beboere anvender og forbedrer grundlaget for byens infrastruktur og servicetilbud
 • Det højisolerede tag sparer energi i de eksisterende boliger, producerer nye energi (solceller) og bidrager til regnvandshåndtering (grønt tag)

Nye servicetilbud integreret i renoveringsprojekt

Ryesgade 25 bidrager også til den sociale bæredygtighed med servicetilbud – en ny restaurant i stueetagen – og de renoverede facader med nye altaner spiller positivt ind i både gadebillede og gårdrum.

Dialog med beboerne giver bedre resultat

Ryesgade 25 projektet er udviklet i dialog med bygningsejer/-administrator, Københavns Kommunes byfornyelsesafdeling og lejerne i ejendommen. I dialogen blev der opnået enighed mellem parterne om en række prioriteringer og accept af de høje ambitioner for fornyelsen, og en stor del af lejerne valgte at flytte tilbage efter renoveringen.

Fyrtårnsprojekt for bygningsfornyelsen

Projektet er udført i en kombination af traditionelt håndværk og en række komponent- og systemløsninger som præfabrikerede kvalitetsbadeværelser, udfyldning af et indadgående bygningshjørne med en køkkentilbygning, og etablering af elevatorer med adgang fra hovedtrapperne.

Ryesgade 25 har fungeret og fungerer fortsat som test- og demonstrationsejendom for udvikling (i samarbejde med producenter og viden-institutionerne DTU og TI) af løsninger til indvendig isolering og til decentral ventilation med varmegenvinding og kan dermed bidrage til fremme af energirigtig komfortforbedringer i ældre etageboliger.

Erfaring

Projektet demonstrerer at et godt samarbejde er nødvendigt for at opnå høje ambitioner. Der har altid været en åben dialog mellem projektteamet, bygningsejer og bygningsfornyelsen, der har betydet at de høje ambitioner ved projektet kunne opnås. Processen har været kompleks og tidskrævende, men forbruget af tiden er guld værd, når der vises så godt et resultat.

Indvendig isolering har vist sig at være en god investering, der tager hensyn til både energibesparelser og æstetikken. Derfor er der potentiale for at udvide tiltaget yderligere i bevaringsværdige ejendomme, for at bevare gadefacaderne i København.

Indeklima og decentral ventilation er en god kombination og bidrager til en bedre livskvalitet for beboerne. Indeklima har et særligt fokus i flere af bygningsfornyelses demonstrationsprojekter og der er planlagt en større indsats og evaluering af disse typer projekter, hvor målet er at konkret erfaring fra projekterne bidrager til vidensdeling og anvendelse af disse typer tiltag.

Præfabrikerede DEBA badeværelser er en løsning, der har stort potentiale for anvendelse i andre renoveringsprojekter, hvor der etableres badeværelser i bl.a. bagtrappen. Bygningsfornyelsen etablerer flere WC/bad hvert år, hvor ejendomme mangler bad og/eller toilet pga. et politisk fokus på installationsmangler. Potentialet ligger i en god business case for de præfabrikerede løsninger, hvor der vises at en præfabrikeret løsning er en bedre investering end en traditionel badeværelsesløsning, hvor arbejdsgangen er mere besværligt og omfattende.

Skybrudssikringsløsningerne på terræn og i kælder kan vises frem som gode konkrete eksempler, så andre ejendomme kan anvende disse typer løsninger.

DGNB certificering giver merværdi til ejendommen og intentionen er at en business case for DGNB certificering af etageejendomme udvikles i samarbejde med Danish Green Building Council. Projekt teamet sammen med kommunen kan se potentialet i at flere bevaringsværdige ejendomme certificeres fremover, så bæredygtighed er målbart og skabes konkrete resultater.

Elforbrug angivet i nedenstående figur omfatter kun el til bygningsdrift.Facts om projektet

Projektadresse

Ryesgade 25
2200 København
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Jørgen Lange
Organisation: Ekolab ApS
Telefon: 26225730
Email: jl@ekolab.dk
Web: http://www.ekolab.dk

Navn: Leif Rönby
Organisation: Ronby.dk
Telefon: 61600699
Email: leif@ronby.dk
Web: http://www.ronby.dk

Navn: Niels Jakubiak Andersen
Organisation: Krydsrum Arkitekter
Telefon: 28602009
Email: niels@krydsrum.dk
Web: http://www.krydsrum.dk

Hovedområde

Indeklima

Boligtype

Ældrebolig, Erhverv, Familiebolig, Ungdomsbolig

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Ejerforhold

Privat udlejningsejendom ejet af Drost Fonden

Brugsforhold

Lejeboliger og erhverv.

Bygherre/organisation

Entreprenør

 • Juul og Nielsen A/S (Udv. Bygningsarbejder)
 • KBS Byg A/S (Indv. Bygningsarbejder)
 • K.E.S Køng Aps (kloak og kælder)
 • Christoffersen & Knudsen Aps (VVS)
 • Smock Ventilation ApS
 • Fugmann A/S (El)

Rådgiver

Arkitekt

Ingeniør

Etager

6

Bygningsareal, etager

3500 m2, Jf. BBR

Kælderareal

696 m2, Jf. BBR

Tagetage

724 m2, Jf. BBR

Byggeperiode

01 February 2016 - 30 December 2017

Energiklasse

A2010 og renoveringsklasse 1

Opvarmningsform

Fjernvarme

El-produktion type

Solceller

Relaterede projekter

Det åndbare hus, Langkærparken Klimablok, Øgadekvarteret, Ryesgade 30, Sofiebadet

Energi og resurseforhold

Rumvarmeforbrug (kWh/m2 pr. år)

Målt før renovering 120
Beregnet efter renovering 38.5

Elforbrug (kWh/m2 pr. år)

Målt før renovering 1.6
Beregnet efter renovering 0