[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Ryesgade 30

Artikel oprettet: 10.12.15


En nedslidt næsten 100 år gammel typisk københavnsk brokvarterejendom, hvor det trods et stort varmeforbrug var meget svært at holde varmen om vinteren, fik en realiseret energibesparelse på 50%.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet har været at udvikle løsninger til renovering ældre etageejendomme og at afprøve/demonstrere løsningerne på oprindeligt to ejendomme i det indre København. Den ene ejendom ligger på Ryesgade 30 og den anden ligger på Herman Triers Plads, hvoraf den sidstnævnte måtte udgå af projektet undervejs.

Den største udfordring i projektet har som udgangspunkt været, at ejendommenes facader er bevaringsværdige, og dermed var udvendig efterisolering udelukket. Fra projektets start har det været intentionen at demonstrere og teste andre isoleringsmaterialer end traditionel isolering, herunder specielt indvendig isolering udført med kompaktisolering.

Ejendommen på Ryesgade 30 har undergået en totalrenovering i forbindelse med den bygningsfornyelse, der blev projekteret i 2010 og gennemført fra efteråret 2011 og 14-15 måneder frem. Byfornyelsesprojektet omfattede bl.a. nye køkkener og badeværelser, vinduesudskiftning, udvendig efterisolering på en brandgavl og etablering af mekanisk ventilation.

I den forbindelse gav EUDP-projektet mulighed for at "opgradere" renoveringen ved at give tilskud til energibesparende løsninger som f.eks. bedre isolerende vinduer, indvendig isolering af facaderne, varmegenvinding på ventilationen etc. samt udvikling, målinger og evalueringer.

undefined

For at kunne vælge de bedste energibesparende løsninger til ejendommen til den bedste pris, blev det besluttet at begynde med at renovere en enkelt lejlighed, en "prøvelejlighed", hvor forskellige tiltag blev afprøvet, målt og evalueret inden den totale renovering.Facts om projektet

Projektadresse

Ryesgade 30C
2200 København
Danmark

Hovedområde

Indeklima

Kategorier

Indeklima, Luftkvalitet, Mekanisk ventilation, Performance dokumentation, Temperatur

Boligtype

Ældrebolig, Blandet, Familiebolig

Bebyggelsestype

Etagebyggeri

Ejerforhold

Ejer

Rådgiver

Relaterede projekter

AAB Afdeling 47, Den blå Diamant Skive Rådhus, Fiskens Kvarter Albertslund, Galaksen, Masteskurene og Mærsehuset, Øgadekvarteret, Rønnebækhave II, Ryesgade 25, Søpassagen, Sundevedsgade

Energi og resurseforhold

Rumvarmeforbrug (kWh/m2 pr. år)

Målt før renovering 0
Beregnet før renovering 153
Målt 2007 159
Målt 2008 160.2
Målt 2009 147.3

Energiproduktion, deltaljeret

Solceller

Beskrivelse:

Der blev installeret 80 m2 solceller på taget. Fra producentens side blev produktionen beregnet til 8.950 kWh pr. år / 3310 m² = 2,7 kWh/m²/år, mens det målt har vist sig at producere 11.000 kWh pr. år / 3310 m² = 3,3 kWh/m²/år. Dette er knap 20 % over hvad der var forventet.

Producent: Ukendt
Solfangertype: Monokrystallinske solceller
Orientering: Syd/øst
Hældning: 30 o
Anlæggets størrelse: 80 m2
Anlæggets ydeevne i kWh:
Erfaringer:

For de boliger, der har ventilationsanlæg med lavt el-forbrug (opgang B og C), er el-produktionen fra et solcelleanlæg, med et areal på 15-20% af det bebyggede areal (2,5% af etagearealet), større end el-forbruget til ventilation.