[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Det åndbare hus

Artikel oprettet: 03.03.16


Det Åndbare Hus er støttet af Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi (MUDP), Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Projektbeskrivelse

Det Åndbare Hus er støttet af Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi (MUDP), Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond.

Dette byggeri har som primært mål at eftervise og dokumentere, at det er muligt at bygge sunde boliger med åndbare, membranfrie konstruktioner, og at det er muligt at benytte byggematerialer uden sundhedsskadelig afgasning, samtidig med at byggeriets miljøbelastning fra vugge til grav begrænses mest muligt.

Med byggeriet har man desuden ønsket at eftervise, at Bygningsreglementets krav til luftskifte kan reduceres væsent- ligt med et mindre energitab til følge.

Desuden ville man undersøge, om mekanisk ventilation helt kan erstattes af  naturlig ventilation uden større energitab. 

Det er planen at teste huset i forseglet tilstand i et år og der- efter et år beboet af en familie med ”normal adfærd”.

Organisering

Information om dette projekt er hentet fra Miljøstyrelsens bygningsark. Bygningsarkene er udarbejdet af en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen med midler fra MUDP. Bygningsarkene er projektgruppens bud på eksempler over danske byggerier med fokus på bæredygtighed. Kontaktperson for Miljøstyrelsen er Miljøteknologienheden (Signe Kromann-Rasmussen: sikro@mst.dk eller Helle Winther: hpe@mst.dk) og for Teknologisk Institut, Kasper Lynge Jensen (kalj@teknologisk.dk). Projektgruppen består af Teknologisk Institut, AplusB, Tæthus, Det Økologiske Råd, Bygherreforeningen og KommunikationsKompagniet.

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

Såfremt de opstillede kvalitetsmål kan dokumenteres efter en testperiode, er dette byggeri i meget høj grad et inspirerende eksempel, der kan sætte dagens standardbyggeri i relief. Spørgsmålet er, om vi står foran en byggeteknologisk revolution, hvor vi erkender, at vi både kan og har behov for at bygge med meget større respekt for jordklodens sparsomme ressourcer - eller er det kun en urealistisk vision?

 • Materialernes miljøbelastning er minimal – huset kan stort set komposteres. Udvendig beklædning af thermo- ask og miscantusstrå
 • Stålrammerne kan recirkuleres, og vinduer m.v. er i stort omfang genbrugsprodukter
 • Der er ingen materialer i huset, som har sundheds- skadelig afgasning. Der er bl.a. brugt: lervægge, gips, linolie, naturmaling, lergulve behandlet med linolie og bivoks og terrænisolering af genbrugsglas, vægge og tag isoleret med papir/hør/hamp
 • Med en høj grad af træ, strå og andre plantefibre er huset primært opført af fornybare ressourcer
 • Det beregnede energibehov opfylder BR2010  rammerne
 • Når huset i fremtiden skal bebos af en familie på 3 - 4 personer, er arealudnyttelsen fin
 • Anlægsomkostningerne ekskl. udviklings- og testudgifter er lav
 • Bygningen er opført i eksisterende træplantning, som bevares
 • Huset er opført som forsøgsbyggeri og indgår ikke i en sammenhæng med andre huse
 • Indeklimaet testes i et 2-årigt forløb

undefinedFacts om projektet

Projektadresse

Haslevvej 81
4100 Ringsted
Danmark

Kontaktpersoner

Navn: Signe Kromann-Rasmussen (Miljøstyrelsen)
Organisation: Bilka
Email: sikro@mst.dk

Hovedområde

Indeklima

Kategorier

Certificering, Cradle2Cradle, Luftkvalitet, Lyd, Lys, Materialer, Naturlig ventilation, Temperatur

Boligtype

Familiebolig

Bebyggelsestype

Enfamiliehus

Ejerforhold

Ejes af Egen Vinding & Datter

Brugsforhold

Støttet af Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi (MUDP), Realdania og Den A.P. Møllerske Støttefond

Entreprenør

 • EVD entreprise ApS

Rådgiver

 • House Arkitekter

Anlægspris pr. m2

DKR 15750,-

Bygningsareal, etager

146 m2, Jf. BBR

Energiklasse

BR10

Opvarmningsform

El i testperioden og derefter biomasse

Links

 • www.detaandbarehus.dk

Relaterede projekter

Enfamiliehus i Knebel, Ryesgade 25, Villa i Roskilde

Energi og resurseforhold

Rumvarmeforbrug (kWh/m2 pr. år)

Beregnet 58

Klimaskærm

LCA

Beskrivelse af konstruktionen

Ydervæggens samlede miljøbelastning fremgår af graferne til venstre. Miljøbelastningen er beregnet for en periode på 50 år ud fra ydervæggens opbygning og U-værdi.

Ydervæggen har en U-værdi på ca. 0,11 W/m²K og en samlet tykkelse på ca. 500 mm.

Global opvarmning (GWP)
(Kg CO2-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 52,3 -158,9 -1066
Reference 2010 65,4 173 827
Reference 2015 67,2 129,1 1963
Reference 2020 70,6 88,1 1587

Nedbrydning af ozonlaget (ODP)
(E-06 kg R11-ækv./m2 ydervæg)

Materialer Drift Total
Beregnet 1,34 0,229 363
Reference 2010 5,28 0,0786 1314
Reference 2015 4,11 0,0587 998
Reference 2020 3,47 0,0401 748

Ydervæggen består af følgende materialer:

15 mm ventileret termoask, 22 mm brædder, 410 mm papiruldsisolering inkl. træskelet, 25 mm afstandslister af træ, 2 x 19 mm gipsplader, Naturmaling