[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Upcycle house

Artikel oprettet: 26.02.16


Upcycle House blev opført i 2013 som en del af MiniCO2 Husene i Nyborg på Fyn, et demonstrationsprojekt af Realdania Byg

Projektbeskrivelse

Som navnet angiver, blev der i  projektet anvendt genbrugte og upcyclede materialer (restprodukter som ved ny anvendelse opnår en højere værdi) til at reducere CO2-udledningen og omkostningerne i anlægsfasen.

I bygningen blev der bl.a. anvendt genbrugte køkkenelementer og badeværelsesmøbler samt fejlproducerede vinduer i facaden.  Derudover blev der brugt gamle containere i husets ramme, genbrugte stålskruepæle som fundament, iturevet polystyren fra møbelemballage i terrændækket, bio-harpiks og genanvendt aluminium fra øl- og sodavandsdåser i facadebeklædningen, genbrugt plastik og trægranulat i terrassen, fyldte vanddunke af genbrugsplast til massevæg, skiveskårne kasserede korkpropper på køkkengulvet osv.

Resultatet var en CO2-udledning fra materialerne, som var  ca. 86 % lavere end for et standard referencehus.

 

Organisering

Information om dette projekt er hentet fra Miljøstyrelsens bygningsark. Bygningsarkene er udarbejdet af en projektgruppe under ledelse af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen med midler fra MUDP. Bygningsarkene er projektgruppens bud på eksempler over danske byggerier med fokus på bæredygtighed. Kontaktperson for Miljøstyrelsen er Miljøteknologienheden (Signe Kromann-Rasmussen: sikro@mst.dk eller Helle Winther: hpe@mst.dk) og for Teknologisk Institut, Kasper Lynge Jensen (kalj@teknologisk.dk). Projektgruppen består af Teknologisk Institut, AplusB, Tæthus, Det Økologiske Råd, Bygherreforeningen og KommunikationsKompagniet.

Vurdering og beskrivelse af bæredygtighed

Dette hus er et inspirerende eksempel på, hvordan oparbejdning og genbrug kan vække nyt liv til gamle og kasserede materialer. Ved at anvende genbrugte og genanvendte  materialer er der fx opnået lave miljøudledninger og anlægsomkostninger samt et lavt forbrug af ikke-fornybare ressourcer. Derudover er de gamle materialer for længst afgasset, hvilket sikrer, at der ikke afgives uønskede skadelige stoffer til indeklimaet.

  • Der er anvendt en let ydervægskonstruktion som sikrer, at komponenterne kan adskilles og genbruges, når ydervæggen har udtjent sin levetid
  • Bygningen er opført efter BR15-krav med et energi- forbrug lavere, end hvad bygningsreglementet krævede på opførelsestidspunktet
  • Bygningen ligger med et areal på ca. 34 m² pr. person lavere end de gennemsnitlige arealer pr. person for parcelhuse
  • Langs husets facade mod øst er der opført et væksthus, hvilket er med til at skabe forbindelse mellem hus og natur
  • Huset er udført med rene linjer og et simpelt sort/hvidt design, hvilket giver bygningen et flot og elegant udtryk
  • Bygningen er placeret i udkanten af Nyborg tæt på by, motorvej og vand
  • Der har ikke været udbredt fokus på vandbesparelse eller fleksibilitet

 undefinedFacts om projektet

Projektadresse

Steensager 2
5800 Nyborg
Danmark

Hovedområde

Materialer

Kategorier

Energiforbrug og produktion, Energiforsyning, Fjernvarme, Genbrug og upcycling, Miljø/omgivelser

Boligtype

Familiebolig

Bebyggelsestype

Enfamiliehus

Relaterede projekter

Enfamiliehus i Knebel, Rønnebækhave II, Under Solen 3, Villa i Roskilde