[ Dansk | English ]
{{ getBasketItemCount() }}

Hyldespjældet

Artikel oprettet: 24.02.16


Hyldespjældet Albertslund, Danmarks første 0-energi byfornyelsesprojekt med præfabrikerede bygningselementer fra Rockwool og installationselementer i Solar Prismen. Ventilation m. genv, varmepumpe

Projektbeskrivelse

kilde: Green Solar Cities 2015

Aktiv Hus Renovering i Albertslund

På baggrund af, den forudsete renovation af 3.000 boliger i Albertlund, vest for København, besluttede kommunalbestyrelsen kun, at acceptere en renoveringsstandard, der svare til minimumsstandarden for nye bygninger, men med det egentlige mål, at opnå en bedre standard nærmere byggestandarden i Danmark for 2015 og 2020. Tilmed blev muligheden undersøgt for, at opnå en 100% 0 energi standard, baseret på solenergi for dels opvarmning og elforbrug, som kan finansieres af det lokale fjernvarmeselskab. Samtidigt vil dette understøtte målet om, at 10-15% af Albertslunds elektricitetsforbrug i 2020, skal komme fra solenergi.

Det første danske 0 energi boligrenoveringsprojekt- Hyldespjældets testhus i Albertlund med de præfabrikerede installationsenheder på taget, Solprismen, og med præfabrikerede konstruktionselementer- blev realiseret i 2009 i et offentlig/privat partnerskab også med flere store bygningselementfabrikanter involveret som Velux, Rockwool, og Danfoss, sammen med firmaer som Kuben Management, Moe & Brødsgaard, Rubow arkitekter og Cenergia i samarbejde med dansk teknologisk institut og boligorganisationen BO-VEST. Dette har bidraget til valget af Albertslund, som Energikommune i 2011 i de 5 nordiske lande.

I Hyldespjældet indeholder modulerne alle installationselementer, det bliver således ikke nødvendigt, at tilføje dem inde i de renoverede boliger. Via den gode finansiering, baseret på flere garanterede lån, af den almene boliginvestering, sikres lejerene en rimelig balance mellem de ekstra årlige udgifter og værdien af energibesparelserne, således at højkvalitets og tæt på 0-energi boligrenovering kan anvendes både i det kommende storskala projekt i Albertslund og tilmed i lignede projekter i andre dele af Danmark. Samtidigt har prospektet et stort anvendelsespotentiale i resten af Europa.

I 2012 bidrog Hyldespjældets demonstrationsprojekt til en Energy Globe Award til Danmark.

Der blev anvendt præfabrikerede Solar Prismer i Albertslund med en varmepumpe kombineret med solvarme brugsvandstank til det varme vand og et HVR system, orienteret mod solen, VELUX tagvinduer arbejder sammen med solcellerne.

Solar Prismen er placeret på et fladt tag, indeholdende alle installationselementer.

Organisering

Solprismet er et resultatet af et samarbejde mellem VELUX Group, Danfoss, Cenergia og Martin Rubow.

Erfaring

Kilde: Albertslundprojektet

Boligmæssige forbedringer

  • Beboeren på Høkervænget 2 oplever et kraftigt forbedret hus med optimeret indeklima, langt bedre lysindfald og øget rumfornemmelse
  • Solprismet sikrer både naturlig ventilation og godt dagslys
  • Teknikken placeret i solprismet har frigjort plads i boligen
  • Vinduesarealet i stueetagen er udvidet
  • Vinduer og døre er rykket ud i den efterisolerede facade, hvilket har givet mere plads og anvendelige vinduesnicher
  • Den mekaniske ventilation og varmesystemet sikrer lav luftighed og et godt termisk indeklima
  • Ingen vækstbetingelser for skimmelsvamp


Facts om projektet

Projektadresse

Høkerlængen 2
2620 Albertslund
Danmark

Hovedområde

Solenergi

Kategorier

BIPV, Energiforsyning, Indeklima, Mekanisk ventilation, Solceller, Solvarme, Varmepumpe til jord

Boligtype

Blandet

Bebyggelsestype

Tæt/lav

Bygherre/organisation

Entreprenør

Rådgiver

Ingeniør

Etager

2

Bebygget areal

184 m2

Bygningsareal, etager

311 m2, Jf. BBR

Facademateriale

Beton

Tagmateriale

Tagpap

Byggeperiode

09 November 2009 - 03 December 2009

Links